Hauptnavigation
KontaktbereichKontaktbereich Kontaktbereich
Unsere BLZ & BIC
BLZ66650085
BICPZHSDE66XXX

Sparkasse Pforzheim Calw
Poststr. 3
75172 Pforzheim

Ukrainisch

Sortenumtausch ukrainische Hrywnja (UAH) in Euro

Інформація українською мовою

Informationen in Ukrainisch

Шановні клієнти,
Ви бажаєте обміняти українську гривню на євро.
Будь ласка, зверніть увагу, що цей сервіс ми пропонуємо лише клієнтам, які мають поточний
рахунок в Шпаркассе.

Ознайомтесь нижче з важливою інформацію щодо обміну згідно рекомендацій Ради ЄС:

 • Обмін валюти можливий лише для повнолітніх осіб, які мають поточний рахунок в Шпаркассе. Рахунок має бути відкритий починаючи з 1 лютого 2022року. За даними Федерального міністерства фінансів, особи, які відкрили поточний рахунок до цієї дати, не вважаються такими, що втекли від війни, тому не мають права брати учать в програмі обміну.
 • Максимальна сума, яку можна обміняти в банках Німеччини, становить 10 000 грн. Можливі багаторазові обміни до моменту отримання максимальної суми.
 • Приймаються лише банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн чинної на даний момент банкнотної серії. Сильно пошкоджені банкноти, а також монети не можуть бути прийняті.
 • Конвертація гривні в євро здійснюється за єдиним поточним курсом, визначеним Центральним Банком України.
 • Будь ласка, пред'явіть посвідчення особи, яке Ви використовували при відкритті рахунку.Ми зобов‘язані перевірити, чи Ви вже брали участь в програмі обміну. З цією метою ми збираємо наступні дані та повідомляємо їх в електронному вигляді в Європейський центральний банк, 60640 у Франкфурт-на-Майні:
 • Ім'я
 • Дата народження
 • Підтвердження особи, що використовується при відкритті рахунку (тип документа, номер документа, країна видачі)
 • Сума, яку Вам необхідно обміняти

  Європейський центральний банк зберігає ці дані. Ми отримуємо тільки інформацію про те, чи отримали Ви максимальну суму при обміні. Вимоги захисту даних враховуються при внесенні їх в базу даних, так як записані дані передаються зашифрованими на європейський сервер і зберігаються там і не можуть бути отримані після завершення транзакції. Ознайомтесь з додатковою інформацією щодо обробки даних в нашій політиці конфіденційності.
 • Обмін для Вас безкоштовний
 • Очікується, що обмінна кампанія завершиться 18 листопада 2022 року.
 • Можливість обміну існує в наступних відділеннях:
  Sparkasse Pforzheim Calw
  Servicebereich Edelmetalle & Sorten
  Eingang Leopoldplatz 1. OG
  Westliche Karl-Friedrich-Str. 68
  75172 Pforzheim

  Sparkasse in Mühlacker, Bahnhofstraße 8-10, 75417 Mühlacker

  Sparkasse in Calw, Sparkassenplatz 1, 75365 Calw

  Sparkasse in Nagold, Marktstr. 18, 72202 Nagold
 •  Будь ласка, використовуйте весь період для обміну, оскільки на початку обмінної програми слід очікувати більш тривалий час через високий попит.
   
Russisch

Информация на русском языке

Informationen in Russisch

Уважаемые клиенты,
Вы хотели обменять украинскую гривну на евро
Обратите внимание, что мы предлагаем эту услугу только клиентам, у которых есть расчетный счет в
Шпаркассе.

Ознакомьтесь ниже с важной информацией по поводу обмена валюты в соответствии с рекомендациями
Совета ЕС:

 • Обмен валюты возможен только для совершеннолетних, имеющих расчетный счет в Шпаркассе. Счет должен быть открыт с 1 февраля 2022 года. По данным Федерального министерства финансов, лица, открывшие текущий счет до этой даты, не считаются бежавшими от войны, поэтому им не разрешается принимать участие в программе обмена.
 • Максимальная сумма, которую можно обменять в немецких банках, составляет 10 000 грн. Возможны многократные обмены до достижения максимальной суммы (10 000 грн).
 • Принимаются только банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн текущей серии банкнот. Сильно поврежденные банкноты, а также монеты не могут быть приняты.
 • Конвертация гривны в евро осуществляется по единственному текущему курсу, определенному Центральным банком Украины.
 • Пожалуйста, предъявите удостоверение личности, которое вы использовали при открытии счета. Мы обязаны проверить, участвовали ли вы уже в программе обмена. С этой целью мы собираем следующие данные и сообщаем их в электронном виде в Европейский центральный банк, 60640 во Франкфурте-на-Майне:
 • Имя
 • Дата рождения
 • Подтверждение личности с помощью документов, которые Вы использовали при открытии
 • счета (тип документа, номер документа, страна выдачи)
 • Сумма, которую нужно обменять

  Европейский центральный банк хранит эти данные. Мы имеем только информацию о том, получили ли Вы максимальную сумму во время обмена. Требования к защите данных учитываются при внесении их в базу данных, так как занесенные данные передаются в зашифрованном виде на европейский сервер и хранятся там, а также не могут быть получены после завершения транзакции. Дополнительную информацию об обработке данных можно найти в нашей политике конфиденциальности.
 • Обмен для вас бесплатный
 • Ожидается, что обменная кампания завершится 18 ноября 2022 года.
 • Возможность обмена существует в следующих отделениях:
  Sparkasse Pforzheim Calw
  Servicebereich Edelmetalle und Sorten
  Eingang Leopoldplatz 1. OG
  Westliche Karl-Friedrich-Str. 68
  75172 Pforzheim

  Sparkasse in Mühlacker, Bahnhofstraße 8-10, 75417 Mühlacker

  Sparkasse in Calw, Sparkassenplatz 1, 75365 Calw

  Sparkasse in Nagold, Marktstr. 18, 72202 Nagold
 • Пожалуйста, обращайтесь на протяжении всего периода, так как в начале программы обмена возможно ожидание из-за высокого спроса.
Deutsch

Informationen in Deutsch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie möchten ukrainische Hrywnja (UAH)-Banknoten in Euro umtauschen.
Bitte beachten Sie, dass wir diesen Service ausschließlich Kunden anbieten können, die ein Girokonto bei uns führen.

Nachstehend möchten wir Ihnen noch ein paar wichtige Informationen zu unserem Umtauschservice geben, die auf den Empfehlungen des EU-Rates basieren:

 • Der Sortenumtausch ist nur für volljährige Personen möglich, die ein Girokonto bei uns führen. Dieses muss ab dem 1. Februar 2022 bei uns eröffnet worden sein. Personen, die ein Girokonto vor diesem Datum eröffnet haben, gelten laut Vorgabe des Bundesfinanzministeriums nicht als vor dem Krieg Geflüchtete und sind daher nicht zur Teilnahme am Umtauschprogramm berechtigt.
 • Der maximal einzutauschende Betrag, der bei Kreditinstituten in Deutschland eingelöst werden kann, beläuft sich auf 10.000 UAH. Mehrfachumtausche bis zur Erreichung des Maximalbetrages sind möglich.
 • Es werden ausschließlich Banknoten in den Stückelungen 100, 200, 500 und 1.000 UAH der derzeit gültigen Banknotenserien angenommen. Stark beschädigte und andere Scheine sowie Münzgeld können nicht angenommen werden.
 • Die Umrechnung von UAH in Euro erfolgt nach dem von der ukrainischen Zentralbank vorgegeben einheitlichen aktuellen Umrechnungskurs.
 • Bitte legen Sie zur Identitätserfassung Ihren bei der Kontoeröffnung verwendeten Identitätsnachweis vor. Wir sind verpflichtet zu prüfen, ob Sie bereits an dem Ankauf-Programm teilgenommen haben. Dafür erfassen wir folgende Daten und melden diese elektronisch an die Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main:
 • Name
 • Geburtsdatum
 • Bei der Kontoeröffnung verwendeter Identitätsnachweis (Dokumenttyp, Dokumentnummer, Ausstellerland)
 • Ankaufbetrag

  Die Europäische Zentralbank speichert diese Daten. Wir erhalten lediglich die Information, ob der maximale Ankaufbetrag bereits erreicht wurde. Den Vorgaben des Datenschutzes wird bei der Eintragung in die Datenbank Rechnung getragen, da die erfassten Daten verschlüsselt auf einen europäischen Server übertragen und dort gespeichert werden und nach Abschluss der Transaktion nicht abgerufen werden können. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung erhalten sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
 • Der Umtausch ist für Sie kostenlos.
 • Die Umtauschaktion endet voraussichtlich am 18.  November 2022.
 • Die Möglichkeit des Umtauschs besteht in den folgenden Geschäftsstellen:
  Sparkasse Pforzheim Calw
  Servicebereich Edelmetalle & Sorten
  Eingang Leopoldplatz 1. OG
  Westliche Karl-Friedrich-Str. 68
  75172 Pforzheim

  Sparkasse in Mühlacker, Bahnhofstraße 8-10, 75417 Mühlacker

  Sparkasse in Calw, Sparkassenplatz 1, 75365 Calw

  Sparkasse in Nagold, Marktstr. 18, 72202 Nagold
 • Bitte nutzen Sie den gesamten Zeitraum für den Umtausch aus, da gerade zu Beginn der Umtauschaktion aufgrund der höheren Nachfrage mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist.
 Cookie Branding

Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.

i